Lad en marskandiser hjælpe med rydning af dødsbo

27 august 2018 Astrid Pedersen

editorial

Rydning af dødsbo er en af de sværeste og tungeste opgaver at klare, når man mister en nær ven, et elsket familiemedlem eller en kær slægtning. Midt i al sorgen og savnet skal man pludselig tage stilling til, hvad der skal ske med den afdødes jordiske gods – dette kan tælle genstande af såvel monetær værdi som ren affektionsværdi. Alt skal gennemgås, sorteres, og fjernes på behørig vis i forbindelse med, at hjemmet igen skal udlejes, eller måske sælges, så arvingerne kan få realiseret den økonomiske gevinst. Det kan være rigtig vaskeligt at skulle overskue denne opgave alene – især hvis der til hjemmet og de effekter, som befinder sig i det, knytter sig historie og minder om din tid sammen med den afdøde.

Rydning af dødsbo ved dødsfald – en kærkommen hjælp

Dertil kommer, at du sikkert står med rigtig mange andre opgaver i forbindelse med dødsfaldet. Samtidig med, at du skal have en hverdag til at fungere med arbejde og familie og dine egne øvrige forpligtelser, skal diverse formaliteter overstås. Det drejer sig for eksempel om gennemgang af forsikrings- og pensionsmæssige forhold, afvikling af abonnementer og konti, gennemlæsning af testamente og fordeling af arv i form af såvel kontantbeholdninger som eventuelle aktiver. Derfor kan rydning af selve dødsboet hurtigt blive en uoverstigelig opgave. Og derfor er det en rigtig god idé at få hjælp til denne opgave, at man ikke knækker halsen på den

Få en professionel marskandiser til hjælp ved rydning af dødsbo

Med en professionel marskandiser med speciale inden for salg, vurdering og rydning af dødsbo ved din side, er du sikker på at få kyndig vejledning i forhold til, hvad du skal stille op med de mange effekter. Marskandiseren kan hjælpe dig med at prissætte eventuelle værdigenstande og få dem solgt, samt at få bortskaffet resten af de effekter, som ikke kan sælges, på behørig vis. Læs mere på https://www.dødsbo-rydning.dk/ 

Flere Nyheder