Tjek kloakken og undgå rotter

06 February 2021 Maya Hindsberg

Hvis du har utætheder i dit kloaksystem, er du ikke alene. Det er nemlig en rimelig hyppig forekomst og desværre også en af de største årsager til, at rotter bliver et problem for de fleste danskere. Din kloak er dog udelukkende dit ansvar, hvilket er grunden til, at det er så vigtigt, at du har styr på den og dens vedligeholdelse.

Det gælder også rørledninger i jorden. For ikke alene kan en uvedligeholdt kloak give fugtproblemer, men den kan også være skyld i, at rotter kan finde fej op til overfladen, og dermed din bolig, hvor de begynder at være et problem. Skulle du komme ud for det, så læs mere om skadedyrsbekæmpelse på https://k9skadedyrservice.dk/.

Hvad kan utæthederne skyldes?

Som så meget andet, så bliver kloakrør slidte over tid, hvilket medfører, at de bliver utætte. Det er ikke et stort problem for det offentlige kloaknet, da der bliver brugt mange penge på at vedligeholde dem, men de private skal du selv tage dig af. 

Hvis rørene bliver udsat for langvarigt slid, kan du risikere, at rørene knækker eller på anden måde ikke virker optimalt. Det resulterer i, at spildevand kan sive ud, og at rotterne kan finde op til overfladen.

Tjek din kloak

Der er måder at undgå, at din kloak går i stykker. Det kræver dog, at du gider at være opmærksom og lægge arbejde i at holde det vedlige. 

Først og fremmest bør du jævnligt kigge ned i din brønd. Hvis der er jord i den, kan dette nemlig være et tegn på, at der er kommet et brud på et rør, og så skal du have fat i en kloakmester.

For det andet, hvis du oplever, at vand er længe om at forlade håndvasken, at det er svært at skylle ud etc., så kan det være ensbetydende med, at der er problemer med kloaknettet.

More articles